Celil LAYİKTEZ Yazıları

PORTEKİZ’DE MASON ALEYHTARLIĞI

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Portekiz’de Hürmasonluğa karşı ilk önemli dava 1743-44 yıllarında Engizisyon Mahkemesinde yargılanan İngiliz vatandaşı, Lizbon’a yerleşmiş ve Locasının Üstadı Muhteremi John Coustos davasıdır. İşkence altında konuşan Coustos, İngiltere Büyük Elçisinin tavassutu ile Ekim 1744’de serbest bırakılmış ve Londra’ya dönmüş, 1746 yılında yayınladığı hatıratında Engizisyon Mahkemesi safahatını aynntıları ile anlatmıştı. Lizbon Engizisyon Mahkemesinin yeni bulunan zabıtlannda Coustos […]

FRANSA MİLLİ BÜYÜK LOCASI’NDA (GLNF) ÇALKANTILI DURUM

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

42.000 üyesi olan Fransa Milli Büyük Locası (GLNF) tarafindan VIP misafirleri ağırlamak üzere 2 milyon Euro’ya bir apartmanın satın alınması, Sarkozy’ye fazla yakınlık gösterilmesi, bir gölge kabine kurulması, insan haklarına riayet etmeyen bir diktatör olmasına rağmen Gabon devlet Başkam Büyük Üstat Bongo’nun tantanayla ağırlanması, Haysiyet Divanının Büyük Locanın şerefine leke sürdükleri gerekçeleriyle gayri muntazam ilân […]

ANTİ-MASONLUK! CMRC Konferansı hakkında rapor

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

30-31 Ekim 2010 hafta sonunda Canonbury Masonic Research Center (CMRC) tarafindan on ikinci yıllık enternasyonal konferans düzenlendi. İki gün boyunca dünyanın her yanından gelen delegeler tarihin bu rahatsız veçhesini uzman tarihçilerden dinlediler. Konferansın açılışı Nazi işgalinde Fransa’da yapılan AntiMasonik Les Forces Occultes filminin University College’de (Londra) gösterimi ile başladı. Gösteriden sonra, şarap ikramı ile film […]

İTALYAN P2 OLAYI

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

6 Temmuz 1875 tarihli Genel Kurulun Roma’daki toplantısında Büyük Sekreter Castellazzo kolayca anlaşılabilecek nedenlerden dolayı, bazı kişiler hiç bir zaman Localara katılmayacaklar, veya, katılırlarsa dahi, aktif olamayacalardır. Oysa bunlar “ayrı bir şekilde” teşkilatlanırlarsa, topluma ve Hürmasonluğa büyük faydaları olabilecektir, demişti. Katolik İtalya’da aforoz edilmiş Hürmasonluk’a üye olmak, politik sahada bir mahzur teşkil ediyordu; bir de, […]

GİZLEDİĞİMİZ GERÇEK!

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

“UNUTMA BENİ ÇİÇEĞİ’NİN GERÇEK HİKAYESİ…” Alman Masonlarının çoğu (o tarihteki Alman vatandaşlarının çoğu gibi) Nazi politikalarına karşı çıkmadılar, açıktan Hitler’e destek verdiler. Hatta o dönemde, Alman Hıristiyan Nizamları (The German Christian Orders) adım alan üç Prusya Büyük Locası, Nazi döneminde varlıklarını uzun süre sürdürdüler. 1948’den sonra Alman Masonlar bu olayı gizlemeye, Kardeşlerin fedakârlıklarım vurgulamaya çalıştılar. […]

1790 yılma kadar… Avusturya Aydınlanması HÜRMASONLUK

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Avusturya’da ilk loca kurulduğunda ülke Batı Avrupa’nın en geri ülkesiydi. İmparatoriçe Marie Therese hızlı reformlann şart olduğunu görüyordu. Ortam masonik fikirlerin yeşermesi için uygundu. împaratoriçenin halk tarafindan sevilen eşi, Lorraine Dük’ü 14 Mayıs 1731’de Lahey’de, İngiltere Büyük Locası delegeleri tarafından tekris edildi, danışmanlarının tümü masondu. 1738’de Clement XII Masonluğu aforoz eden fermanını yayımlayınca, İmparator, Papa […]

I.Masonoloji Çalıştayı – Ankara

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Masonluk ve Kardeşlik Yurt dışından katılan konuşmacılar: Trevor Stewart, (İskoçya) Prestonian Lecturer (Ingiltere Birleşik Büyük Locasını resmen temsil eden konferansçı) ve Ouatuor Coronati Araştırma Locasının Önceki Üstadı Muh­teremi, Doktora çalışmasını 18. yüzyıl Ingiltere tarih ve edebiyatı üzerine yap­mış, Oxford, Cambridge, Harvard, Bor­deaux gibi ünlü üniversitelerde tarih se­minerleri organize etmiştir. Tony Pope (Avustralya) – Başkanlığını yaptığı […]

Ölümünün 200. yılında bir müzik Üstadı: Joseph Haydn

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Hürmasonluğun müzik üzerine iki yönlü etkisi vardır. Hürmason bestekârlar ritüeli destekle­mek için beste yapmakla kalmadılar, inisiye kişi olarak, eserlerinde Masonluğun etkileri görülür. Tekris olmamış bir Mozart aynı Mozart olamazdı, tekris olmamış bir Rameau, Indes Galantes’ı, Haydn, Creation’u (Yaradılış) besteleyemezdi. aydn’ın Mason olma arzusunda Mozart’la (1756-1791) olan yakın dostluğunun etkisi büyük olmuştur. Yirmi dört yaş ve […]

Cassell’s Family Paper

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Osmanlı İmparatorluğunda Masonluğun ilk izlerini 1730’lardan itibaren görmekteyiz. Ancak başlarda yabancılarla gayrimüslim tebaanın rağbet ettiği Hürmasonluğa 1850’ler- den sonra Müslüman nüfus büyük ilgi göstermiştir. Bu yoğun ilgiyi Balkanlarda, Anadolu ve Suriye’de izliyoruz. Aynı etkenler İran için de geçerlidir. Balkanlarda bir yandan özgürlük hareketleri, diğer yandan Sırbistan’da, Mason ve Bektaşilerin kaynaştığı Ali Koç Locası örneğinde olduğu […]

Hürmüzisyenler

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

1774-1792 arası Paris ve Versailles’da Mason orkestralar 18. yüzyılda Fransa’da bestekâr ve icracıların içinde Hürmasonlann oranı çok yüksekti. Locaların içkideki eşitlikçi kardeşlik havası burjuvalarla asillerin bir arada bulunmalarına imkân tanıyordu. Burjuva müzisyenler böylece asil müzisyenlerle bir araya gelebiliyorlardı ve bu durum her iki sınıf için de cazip oluyordu. Paris ve Versailles Localarının parvilerinde, hasenat işlerine […]