Blog

FRANSA MİLLİ BÜYÜK LOCASI’NDA (GLNF) ÇALKANTILI DURUM

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

42.000 üyesi olan Fransa Milli Büyük Locası (GLNF) tarafindan VIP misafirleri ağırlamak üzere 2 milyon Euro’ya bir apartmanın satın alınması, Sarkozy’ye fazla yakınlık gösterilmesi, bir gölge kabine kurulması, insan haklarına riayet etmeyen bir diktatör olmasına rağmen Gabon devlet Başkam Büyük Üstat Bongo’nun tantanayla ağırlanması, Haysiyet Divanının Büyük Locanın şerefine leke sürdükleri gerekçeleriyle gayri muntazam ilân ettiği Kardeşlerin affedilmeleri nedenleri ile Büyük Üstat François Stifani’nin aleyhine kaynıyordu.

Büyük Üstat Ocak 2009’da Nicolas Sarkozy’ye bir destek mektubu yolladı. Mektup, “François Stifani, GLNF’in Büyük Üstadı’’ olarak imzalanmıştı. Basında intişar eden ve Stifani tarafından tekzip edilmeyen bu mektup üzerine, İngiltere Birleşik Büyük Locası, Lüksemburg, Belçika ve İsviçre Büyük Localan, GLNF’i politikaya bulaştı nyor diye Stifani’ye birer ikaz mektubu yolladılar.
Genel Kurula katılma hakkı olan 3200 Üstadı Muhterem ve Birinci Nazırdan 1850’si oturuma katıldı. Normalde yalnızca birkaç yüz kardeşin katılması ile gerçekleşen Konvan, bu kalabalık iştirakçi nedeniyle Aquaboulevard’ın (büyük bir eğlence parkı) Equinox salonunda düzenlendi.1
4 Aralık Genel Kurulunda, Büyük Kurul üyesi 25 Kardeş önlüklerini çıkararak “mozaik döşeme” üzerine fırlattılar, sözcüleri, Stifani’yi fazla otoriter ve emperyalist olduğu, Büyük Loca hesaplannın tarafsız bir ‘audit’ini yaptırmayı reddettiği ve devlet başkanına hizmetlerini sunduğu gerekçeleri ile suçlayan bir deklarasyon okudu. Kardeşler bir ağız4an Fransa Millî Marşı Marseillaise’i söylediler, “Stifani İstifa!!” diye bağırdılar. Büyük Üstat ‘audit’ yaptırmayı kabul etti, ancak geri aldığı Kardeşleri, gündemde olmadığı gerekçesiyle tartışmayı reddetti. Yapılan oylamanın sonucunda Kardeşlerin % 5253’ü yönetimi ibra etmedi. Kardeşler ret oyunun resmen sayılan %5253’ten çok fazla olduğunu, hazirunun dörtte üçünün ibra aleyhinde el kaldırdığını iddia ettiler.
“25 Ocak 2011 tarihinde Paris Yüksek Mahkemesi (Le Tribunal de Grande Instance de Paris) GLNF’in altı ay için ‘ad hoc yöneticisi ’ olarak ‘administrates judiciai re Maître Monique LEGRANDT tayin etti’. Altı ay süresi içinde yeni yöneticiler tayin edilir edilmez kayyumun görevi tamamlanmış olacaktır.
“Ad hoc yöneticinin
5 görevi var:
1. GLNF’i ücretli personelinin yardımı ile yönetmek ve tüm acil kararları almak;
2. Tüm hukuk prosedürlerinde GLNF’i temsil etmek;
3. GLNF’in bir başkan, bir yönetim kurulu ve bir icra kurulu elde etmesine ortam yaratmak;
4. Gündeminde 20082009 hesaplannın ibrası, 20102011 bütçesinin kabulü ve Büyük Kurul’a bir başkanın tayini olan bir Genel Kurulu tertip etmek;
5. Aralannda üyelerin listesi ve muhasebe kayıtlarının da bulunacağı uygun gördüğü tüm dokümanlara el koymak.
“Mahkeme kararından dört gün önce, önlem olarak François Stifani GLNF’in dernek başkanlığından istifa ederek Büyük Üstatlığının sürdüğünü ilan etmişti. Bu adım kendisine yaramadı. Aksine, mahkeme kararında ‘François Stifani istifa ettiğine göre, Genel Kurul gündemine onun görevlerinden alınması ile ilgili maddenin konmasına gerek kalmadığı’ ifade edilmiştir. Mahkeme dolayısıyla, Büyük Üstat ve Demek Başkanı sıfatlan arasında ayınm yapmayı reddetmiş oldu. ”
(François Koch, 25 Ocak 2011, 19:33)
Yukandaki tüm bilgiler 1’Express dergisinin web sitesinden derlenmiştir.

Celil Layiktez
Kaynak: Tesviye Dergisi Sayı 82

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *