Tag Archives: Tevsiye Dergisi

TARÎH İÇİNDE TEKRİS OLAN KADINLAR

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Masonluk tarihinde zaman za­man kadın masonlardan söz edilir. Bunların çoğu sahte masallardır; ara­larından, gerçek olma ihtimali yüksek olan birkaçına bakalım: Muntazam bir locada bir kadının mason olması mümkün değildir. Skrüteni yapılmış, tekris öncesi gere­ğince hazırlanmış, Geçiş ve Yükseliş törenleri yerine getirilmiş, yemin et­miş ve yemin metnini imzalamış bir kadın gene mason değildir, zira tüm bu […]

DIŞ TEMASLAR İÇİN KILAVUZ: VIII

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

ORTA AMERİKA’DA ZİYARET MEKSİKA: Çoğunluğu intizam kazanmamış 30’a yakın büyük locası ile Masonik açıdan dünyanın en karı­şık ülkelerinden biri Meksika’dır. TARİH: 1810 yılında Ispanya’dan bağımsızlığını kazandığından bu ya­na, 100 kadar ihtilâle sahne olan Mek­sika’da politik yaşamın karmaşası Ma­sonluğa da yansımıştır. 18. y.y.da Meksika’da Masonluğun kurulduğu­na dair söylentiler varsa da, belgelere göre 19.cu y.y.ın başlarında İspanya, […]

Dış Temaslar İçin Kılavuz V

in Tesviye Dergisi

ASYA’DA ZİYARET – HİNDİSTAN Hindistan bir merkezi Asya ülkesi olup kalabalık ve çok karışık bir nüfusa sa­hiptir. Hindistan’da İngiliz, İrlanda ve İskoçya Bölge Büyük Localarından başka, 1961’de kurulan Hindistan Büyük Locası faaliyet göstermektedir. Hindistan’da masonluğun tarihi İngiliz Doğu Hint Şirketinin gelişmesine yakinen bağlıdır. İlk İngiliz Locası, kısa ömürlü olmakla beraber 1730’da kurulmuştu. Hemen akabinden Kalküta’da […]