Monthly Archives: April 2011

FRANSA MİLLİ BÜYÜK LOCASI’NDA (GLNF) ÇALKANTILI DURUM

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

42.000 üyesi olan Fransa Milli Büyük Locası (GLNF) tarafindan VIP misafirleri ağırlamak üzere 2 milyon Euro’ya bir apartmanın satın alınması, Sarkozy’ye fazla yakınlık gösterilmesi, bir gölge kabine kurulması, insan haklarına riayet etmeyen bir diktatör olmasına rağmen Gabon devlet Başkam Büyük Üstat Bongo’nun tantanayla ağırlanması, Haysiyet Divanının Büyük Locanın şerefine leke sürdükleri gerekçeleriyle gayri muntazam ilân […]

ANTİ-MASONLUK! CMRC Konferansı hakkında rapor

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

30-31 Ekim 2010 hafta sonunda Canonbury Masonic Research Center (CMRC) tarafindan on ikinci yıllık enternasyonal konferans düzenlendi. İki gün boyunca dünyanın her yanından gelen delegeler tarihin bu rahatsız veçhesini uzman tarihçilerden dinlediler. Konferansın açılışı Nazi işgalinde Fransa’da yapılan AntiMasonik Les Forces Occultes filminin University College’de (Londra) gösterimi ile başladı. Gösteriden sonra, şarap ikramı ile film […]