Monthly Archives: October 2005

Sorular yanıtlar – 65. Sayı

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Masonluğun Jakoben bir topluluk olduğu söylenir. Doğru mudur? İlk önce Jakobenizmin tanımlamasını yapa­lım: 6. yüzyılda Mezopotamya’da Monofizist ta­rikatının lideri Jacobus Baradeaus Bizans Kilise­si tarafından sapkın olarak nitelendi ve Jakoben- lik sapkın inanç sahibi ifadesiyle eş anlamda kul­lanılmaya başlandı. 1688 yılında İngiltere tahtın­dan feragat ederek Fransa’ya sürgüne giden 2. Ja­mes taraftarlarına aynı ad verildi. Son olarak, […]

OPUS DEI

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Opus Dei, Josemaria Escrivd de Balaguery Albas adında bir papaz tarafindan 1928yılında kuruldu. 1950’de Papalık tarafından onaylandı, 1982yılında Papa tarafindan örgütün statüsü yükseltildi, başkanı piskopos unvanını aldı. Opus dei Franco’ya iktidarı boyunca destek oldu, son yıllarında 19 bakanlı bakanlar kurulunun 10’u Opus dei mensubu idi. Örgütün büyük bir malî gücü vardır, New York’ta 55 mil­yon […]