Blog

Sorular yanıtlar – 65. Sayı

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Masonluğun Jakoben bir topluluk olduğu söylenir. Doğru mudur?
İlk önce Jakobenizmin tanımlamasını yapa­lım: 6. yüzyılda Mezopotamya’da Monofizist ta­rikatının lideri Jacobus Baradeaus Bizans Kilise­si tarafından sapkın olarak nitelendi ve Jakoben- lik sapkın inanç sahibi ifadesiyle eş anlamda kul­lanılmaya başlandı. 1688 yılında İngiltere tahtın­dan feragat ederek Fransa’ya sürgüne giden 2. Ja­mes taraftarlarına aynı ad verildi.

Son olarak, 18 yüzyıl Fransız radikal devrimcileri de Jakoben olarak tanımlandı. 1793 terör döneminde Robespierre taraftarı, 16. Louis’in idam edilmesini sağlayan radikal devrimci grup bu adla anıldı.
Ana Britannica’ya göre, Jakoben terimi “günümüzün siyasal yazılımında, kendini halkın yerine koyarak, ‘halk adına, halka karşın’ hareket edebilecek kadar radikal bir seçkin azınlık devrimciliği anlamını kazanmıştır”.
Masonluk politika yapmayan, demokrasiye ve laikliğe kendini adamış bir müessese olarak uzaktan yakından Jakobenizmle ilgili değildir.

Masonik nikâh nedir?
Kullanılan tabir yanlıştır ve “Masonik Nikâh Kutlama Merasimi” şeklinde düzeltilmelidir. Önceden resmî nikâh kıyılmış çiftler, arzu ettikleri takdirde, hemşirelerin de katıldığı bir merasimle nikâhlarını Locada kutlayabilirler. Kutlama merasiminden sonra, genelde, neşeli bir müziğin eşliğinde toplu bir yemek yenir. Bu duygu dolu kutlama merasiminde eşlerin birbirine olan görevleri hatırlatılır, mutluluk temennilerinde bulunulur ve eşlerini Loca çalışmalarına tereddütsüz yolladıkları için hemşirelerimize teşekkür edilir. 40. , 50. evlilik yıldönümlerini id¬rak eden bazı yaşlı kardeşleri¬miz de bu merasimin kendilerine uygulanmasını isteyebilirler.

Masonluğun topluma faydalan nelerdir?

Çırak – Kalfa ve Üstat derecelerinin öğretilerinde adaya özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ilkelerine uygun doğru bir hayat yaşaması, örnek bir vatandaş ve insanlarla uyum içinde olması, tevazu ve tolerans göstermesi, hırslannı frenlemesi, çevreye, muhtaç olanlara yardım etmesinin gereği telkin edilir.
Masonun günlük yaşamında diğer insanlarla Mason sıfatıyla değil, insan olarak ilişkide bulunması, topluma faydalı olabilmesi için felsefi anlayışını, kültürünü geliştirmesi beklenir.
Hakkında tahkikat yapılmasından ve sı-nandıktan sonra Locaya kabul edilmesi adaya kendine güven verir. Kendisine gösterdikleri ilgi ve yakınlığa karşın Kardeşlerini hüsrana uğratmamak için, yaşamını doğru yolda sürdürmek üzere moti-vasyon kazanır.
Loca yaşamı Masona başka yerde kolay kolay göremeyebileceği bir eğitim verir. Mason topluluğa hitap edebilmeli, ileri sürdüğü konuları savunabilmen, gereğinde, ayakta konuşurken hızlı düşünerek cevap verebilmelidir. Senelerin geçmesiyle göreve ge-tirilen Mason, toplantı yönetmeyi, karşı fikir¬leri toleransla karşılamayı, topluluğu etkilemeyi öğrenir.
Yukarıda sayılanlara sahip ideal Mason, toplumda sorumluluğunu alarak, ailesinin, vatanının, insanlığın iyiliğine çalışır, diğer insanlara örnek olur.

Celil Layiktez
Kaynak: Tesviye Dergisi Sayı 65

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *