OPUS DEI

in Celil LAYİKTEZ Yazıları
Opus dei en büyük desteği İspanya'da Franco döneminde gördü.

Opus dei en büyük desteği İspanya’da Franco döneminde gördü.

Opus Dei, Josemaria Escrivd de Balaguery Albas adında bir papaz tarafindan 1928yılında kuruldu. 1950’de Papalık tarafından onaylandı, 1982yılında
Papa tarafindan örgütün statüsü yükseltildi, başkanı piskopos unvanını aldı. Opus dei Franco’ya iktidarı boyunca destek oldu, son yıllarında 19 bakanlı
bakanlar kurulunun 10’u Opus dei mensubu idi.

Balaguery Albas

Balaguery Albas

Örgütün büyük bir malî gücü vardır, New York’ta 55 mil­yon dolarlık bir karargâhı, İspanya ve Peru’da üniversitesi, dünyanın dört bir yanında meslek, ticaret, ev sanatları ve tarım merkezleri, sayısız yüksek okulları talebe yurtları, hayır ku-rumlan vardır. Opus Dei radikal Katolik bir örgüttür, üyelerin düşüncelerine yer yoktur, inanç hakimdir, yöneticileri tenkit yasaktır. İdeolojisi faşist yöntemlerle ortaya konmuştur, kör itaat şarttır, emirler tartışmadan yerine getiril­melidir, diğer dinlere karşı toleransı yoktur, üyelerine psikolojik kontrol uygular, yeni üye kazanmak için agresif yöntemlerle misyo­nerlik yapar, gizlilik esastır, Hıristi¬yan toplumunda elit durumda olma snobluğunu yaşayarak kendilerin¬den olmayanları hor görürler, özgürlük ve eşitliği kabul etmezler, liderlerin müritler üzerinde mutlak kontrolleri vardır.
Opus Dei için kadınlar doğuştan günahkârdır, aşağılanacak yarattık¬lardır. Opus Dei sağda aktif politika yapar.

Celil Layiktez
Kaynak: Tesviye Dergisi Sayı 65

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *