Monthly Archives: October 2004

Hürmasonluk ve İspanya İç Savaşı I

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Matthew Scanlan Franco’cu Kardinal Goma: “Cumhuriyetin Düşmanlan Moskova taraftarlarının piç ruhları, Yahudiler ve Masonlardır. ” ngiltere Büyük Locası Büyük Üs­tadı Wharton Dükü, 1728 yılında Madrid’de ilk Locayı kurdu. Kato­lik Kilisesi tarafından sık sık takiba­ta uğramışsa da, İspanyol Hürma- sonluğu 19. yüzyılda iyi gelişti, 7 başbakan dahil, birçok liberal yö­netici Mason’du. 1898 yılında, Gü­ney Amerikalı Masonlar’m […]

Voltaire: “Sizlere gerçeği, özgürlüğü ve erdemi öneririm!” DAMLALAR

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

“Söylediklerinden nefret ediyorum; ancak onları söyleyebilme hakkını savunmak için hayatımı vermeye hazırım.1‘ “Ölüler eşittir, yalnız maskeleri farklıdır.” “Özgürlük olmasaydı ruhlarımız ne olurdu?” “Vatandaşlarım doğruyu aradıkça, özgürlüğü seveceklerdir. Öz­gür olmak, gerçekten nedir? Doğru muhakeme yürütmek ve insan hak­larını tanımaktan başka bir şey değildir, insan haklarının ne olduğu öğ­renilince de onları savunmak doğaldır. Sizlere gerçeği, özgürlüğü ve […]

Mabet ve Loca

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Kitabın başında, Tampliye Şöval- / yeleri Nizamı’nm (Order) kuru- \luşu, Haçlı Seferleri döneminde işlevi, benzer amaçla kurulan Hos- pitalier Şövalyeleri ile çekişmesi, Ortaçağ ekonomi ve kültürüne etki­leri, Hıristiyan taassubuna karşı tole­rans anlayışını getirmesi, Fransa Kralı ile Papa’nm ittifakı ile Nizam’m çökertilmesi, kaçabilen Şövalye- ler’in kurtuluş yolları, İrlanda ve İs- koçya’ya geçişleri, kayıp hazine, Is- koçlar’m […]