Monthly Archives: April 2002

Hürmasonluk Hakkında Bir Yabancının Sorabileceği 100 AHRET SORUSU (39-46)

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Soru 39- Hürmason ritüeli dinsel bir metin midir? Hürmasonluğun ritüellerinde dinsel me­tinler yoktur, ancak, yer yer dua niteliğinde kısımlar vardır ve bunlar hümanist niyazlar­dan öteye gitmez. Ritüelleri tetkik ettiğimiz­de, Masonların Locada çalışmaya başlarken “yalnız bizim için değil, tüm insanlar ve in­sanlık için bir mutluluk mabedi inşa etmek”; amaçlarına varmak üzere de, “Akl-ı bikmet rehberimiz olsun, […]

THEODORE ROOSEVELT (1858-1919)

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Hayatı; A.B.D.’nin 26. başkanı, 27 Ekim 1858’de New York’da doğdu, 1880 yılında Harvard Üniversitesinden mezun oldu, 1882 – 1884 yıllarında New York Belediye Meclisi üyeliği, 1889 – 1995 New York Sivil Savunma Baş­kanlığı, 1895 – 1897 yılları arasında New York Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bu­lundu. 1897 – 98 yıllarında Bahriye Bakan Yardımcısı görevindeyken, istifa ederek Leo­nard […]

İSLÂM ÜLKELERİNDE MASONLUK

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

I slâm ülkelerinde Mason­luğa karşı genel bir tep­ki mevcuttur. Papa 12. Clement’ın 1738 yılındaki aforozunu takiben, Hıristiyan tebaanın baskısı ve Ulema­nın, “herhalde Papa Mason­lara dinsiz diyorsa, bir bildi­ği vardır” şeklindeki desteği ile, 1748’de 1. Mahmut Ma­sonluğu yasakladı. 31 Mart Vak’asına da Masonların çer­çevelediği Hareket Ordusu­nun müdahalesi ve Abdülha- mit’in bir Mason milletvekil­leri heyeti tarafından tahttan […]

TÜRKİYE BÜYÜK LOCASININ RİTİ (TÜRK RİTİ)

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

T ürkiye Büyük Locası tek ritle çalışan büyük localardandır. 1909 kuruluşunda etken olan tüm locaların bağlı oldukla­rı yabancı büyük localar­dan ve özellikle Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Ritinin ilk üç derece uygulamasın­dan ritüellerinin etkilendiği­ni görüyoruz. İskoçya Büyük Locasının Türkiye Büyük Lo­casını 1965 yılında tahsisin­den sonra, Modern İskoç Ri- ti ritüelinden de katkılar ol­muştur. İngiltere Birleşik […]