Monthly Archives: February 2002

Hürmasonluk Hakkında Bir Yabancının Sorabileceği 100 AHRET SORUSU (Devam)

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Soru 20. Dul kesesi veya hasenat ke­sesi nedir, muhtevası nerede kullanılır? Toplantıların sonunda, muhtevası belirli bir amaca yönelik olarak, veya doğrudan Bü­yük Locanın Büyük Hasenat hesabına devre­dilmek üzere dul kesesi dediğimiz bir torba kardeşler arasında dolaştırılabilir. Büyük ha­senat bu parayı âfetlerde halka yardım için, okul yaptırmak, bursiyer öğrencilerin ihtiyacı gibi topluma yardım amacı güden projelere […]

HÜMANİZMA VE HÜR İRADE

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

A lpina, İsviçre Büyük Lo­cası resmî yayın organı, Bienfaisance et Frater- nite Muh. Locasının Hatibi Iva- no Salomani K.in, Locasına sunduğu panel sentezi. Platon’cu, Aristo’cu veya Epi­ktir’cü vizyondan söz edebiliriz. İ.Ö. 341 – 270 yıllarında yaşamış Epikür’ün müridine keyif adamı olarak bakıldığını not edelim. Oysa, zamanında Epiktir, arzu­nun iptal edildiği ve Budist dü­şünceye benzeyen apatbeiap […]