Monthly Archives: September 1993

TARÎH İÇİNDE TEKRİS OLAN KADINLAR

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Masonluk tarihinde zaman za­man kadın masonlardan söz edilir. Bunların çoğu sahte masallardır; ara­larından, gerçek olma ihtimali yüksek olan birkaçına bakalım: Muntazam bir locada bir kadının mason olması mümkün değildir. Skrüteni yapılmış, tekris öncesi gere­ğince hazırlanmış, Geçiş ve Yükseliş törenleri yerine getirilmiş, yemin et­miş ve yemin metnini imzalamış bir kadın gene mason değildir, zira tüm bu […]

DIŞ TEMASLAR İÇİN KILAVUZ: VIII

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

ORTA AMERİKA’DA ZİYARET MEKSİKA: Çoğunluğu intizam kazanmamış 30’a yakın büyük locası ile Masonik açıdan dünyanın en karı­şık ülkelerinden biri Meksika’dır. TARİH: 1810 yılında Ispanya’dan bağımsızlığını kazandığından bu ya­na, 100 kadar ihtilâle sahne olan Mek­sika’da politik yaşamın karmaşası Ma­sonluğa da yansımıştır. 18. y.y.da Meksika’da Masonluğun kurulduğu­na dair söylentiler varsa da, belgelere göre 19.cu y.y.ın başlarında İspanya, […]