Blog

HAYVANLARLA İLGİLİ İTİKATLAR (IV)

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

KADIN VE YILAN:

Doğu Afrikalı Nansilerde bir kadının yatağı üzerinde bulunan yılanı öldür­mek günahtır, zira yılan, bir ecdadın ruhunu taşır ve kadına bir sonraki doğu­munda sağlıklı bir çocuk doğuracağını müjdelemek için gelmiştir.

Angola’da kısır kadınların yataklarının altına tahtadan yapma bir yılan ko­nur. Volta’da doğumdan sonra kadınlar yılan motifleriyle süslenmiş özel bir eve taşınırlar. Nuruma’lar, bir kadının kulübesine yılan girdiği zaman, kadının ha­mile kalacağına inanırlar. Hindistan’da kısır kadınlar kobra yılanı beslerler. Bre­zilya’da kısır kadınların kalçaları bir yılanla kamçılanır.

Eski Iranlı’lar kadınların âdet halinin içlerindeki yılanın ısırmasından ileri geldiğine inanırlardı. Tevrat’ta kadının âdet hali Havva’nın yılan tarafından al­datılmasına bağlanır. Fransa, Almanya ve Portekiz folklorlarında âdet görmekte olan bir kadının uykusunda ağzına bir yılanın girmesi ile hamile kalacağına ina­nılır.

RÜYA VE KEHANETTE YILAN :

Mısırlıların rüyalarında gördükleri yılan bereketi getirirdi. Babil’de rüyada görülen yılan kişinin ruhunun kendisiydi. Psikanalistler rüyadaki yılanın bir fal- lik sembol olduğunda hemfikirdirler. Freud’un sembolizmasında yılan doğru­dan erkeklik uzvunu simgeler. Jung’a göre rüyada görülen yılanın rengi de önemlidir. Yeşil yılan doğayı, beyaz veya altın renginde yılan aklı, mavi yılan spi- ritüel enerjiyi, kırmızı veya kahve rengi yılan cinsel ihtirası, siyah yılan da şuur altına yerleşmiş psişik güçleri simgeler.

Helenistik dönemde Dodona’daki Zeus tapmağında rahipler meşe yaprak­ları ve kumu kullanarak kehanette bulunurlarmış. Ancak önemli bir kehanette bulunmaları istenildiğinde, özel beslenen yılanlara çıplak bakireler yemek verir­miş; yılanın gıdayı red etmesi kötüye yorumlanırmış.

Roma kentinin yakınlarında kutsal yılanların saklandığı bir mağara varmış. Evlenmek isteyen genç kızlar bu mağaraya giderek yılanları beslerlemiş. Yılanın yemeği kabul etmesi genç kızın temiz ve saflığına, çok sayıda çocuğunun olacağı­na işaret kabul edilirken, yılanın gıdayı kabul etmemesi ise genç kız için felâket olurmuş.

YILAN SOKMASINA KARŞI İLÂÇLAR :

Talmud’da bazı ilginç tarifler vardır. Tatlı bir limonun içi boşaltılarak balla doldurulur, kızgın küllerin üzerinde ısıtılarak yaranın üzerine sürülür. 40 gün saklanan idrar da faydalıdır. Ancak en etkin ilaç yaranın üzerine konacak beyaz eşek ceninidir. Beyaz eşek bulunamadığı takdirde bir tavuk ikiye kesilir ve yara­nın üzerine konur. Pırasa (yılana benzediğinden) yemek de faydalıdır.

Musevi’lerde “Kadüse” ye bakılarak yılan sokmasının tedavi edildiğini daha önce yazmıştık. Helenler ise, aynı tarzda yılan sokmalarına karşı fallüs şeklinde bir dik taşa ibadet ederlermiş.

YILANLARLA İLGİLİ DİĞER İNANIŞLAR:

Boyun tutulmasına karşı başı ile kuyruğundan tutulan yılan 9 kere ensenin üzerinde gezdirilir. Daha sonra canlı yılan bir şişenin içine kapatılarak toprağa gömülür. Yılan çürüdükçe boyun tutulması iyileşecektir.

Rüyada görülen yılan düşmandır. Sağlıkla yanından geçebilirseniz, düşma­nınızı atlatacaksınız.

Yılan yolunuzu keserse sizi tehlikeler beklemektedir ve dikkatli davranma­nız gerekir.

Deri değiştiren yılanın derisi sağlığa faydalıdır ve genelde koruyucudur. En­gerek yılanları Nisan ayında deri değiştirirler ve Orta Avrupa ile İngiltere’de Ni­san ayında engerek derisi aramak para kazandıran bir spordur. Yılan derisi ile il­gili bazı inanışlar:

 • Hamile kadın zamanından önce su kaybetmeye başlarsa, karnının üzerine derisini değiştirmiş yılanın derisi konulur.
 • Muska olarak sağlığı korur.
 • Batan dikenleri çıkarır ve abseleri iyileştirir.
 • İshale karşı alma sarılır.
 • Baş ağrısına karşı şapkanın astarının içine dikilir.
 • Evleri yangına karşı korur.

Yılan yumurtalarına gelince.

 • Mahkemede avukatların zihnini açarak dava kazanmalarını sağlar.
 • Ticarette uğur getirir.
 • Bebelerin dişlerinin çabuk çıkmalarını sağlar.

’ Boğmaca öksürüğünü iyileştirir.

 • Göz iltihaplarını, uçukları, yanıkları iyileştirir.

MASONLUKTA YILAN :

Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Ritinde Yılan :

 • Derece Tunç Yılan Şövalyesi derecesidir. Bu derecede Hz. Musa’ya karşı gelen halkını Jehovah’m zehirli yılanlarla cezalandırması efsanesi işlenir. Halk pişmanlığını ifade edince, Jehovah Hz. Musa’ya tunçtan bir yılan heykelini yapa­rak onu bir değneğin üzerine koymasını söyledi. Yılanların soktuğu kişiler bu tunç yılana bakınca iyileştiler. Bu derecede iyileştiren, ruhların kurtarıcısı, doğru yolu gösteren yılan Hz. İsa’nın bir başka ifadesidir. Hristiyan ikonografisinde Hz. İsa çarmıha gerilmiş, yılan da bir “tau” üzerinde (T şeklinde haç) gösterilir. Bu sembol simyagerler tarafından da kullanılır.

Aynı derecenin eski bir şekline göre bir veba salgınına çare arayan Musa, Si­na dağında, kendisine yol göstermesi için Jehovah’a yalvarır. Birden gözü yerde cansız gibi yatan bir yılana ilişir. Tam o sırada başka bir yılan çıkagelir ve birinci­sini civardaki otlara doğru iter; iki yılan birbirlerine sarılmış vaziyette otların içinde yuvarlanır. Ölmek üzere olan yılan canlanır ve iki yılan birlikte uzaklaşır. Bunun bir işaret olduğunu anlayan Musa bu otları toplar, bir kısmını kaynatarak hastalara içirir, bir kısmını da ezip merhem yaparak yaralarına sürer ve veba sal­gını sona erer.

 • Derece Mersi Prensi, Triniter İskoçyalı (Ecossai Trinitaire ou Prince du Merci) derecesidir. Bu Derecede adaya yılankavi şekilde adım attırılır.
 • Derece Güneş Şövalyeleri Derecesidir. Bu Derecenin tablosunda bir ka- düse (miğferli ve kanatlı bir değneğin üzerine karşılıklı sarılmış iki yılan) veya iki yılanla sarılmış bir haç vardır.

Bazı Masonik metinlerde, Gnostisizmin etkisinde yılan Tanrı’nın, Akl-ı Hik­metin (Sofia) sembolüdür; kuyruğunu ısıran Uroboros ise hırsına yenik düşerek kendi kendini yiyen insandır. Goethe, boş gevezelerin göremedikleri altın bilgi­leri yutan yılanın sembolizmasını kullanır. Oswald Wirth’e göre yılan inisyatik bilgileri simgeler.

Celil Layiktez
Kaynak: Tesviye Dergisi Sayı 22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *