Blog

Dış Temaslar İçin Kılavuz VI

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

MALEZYA ve SİNGAPUR, TAİLAND PAKİSTAN, NEPAL, SRİ LANKA, HİNDİ ÇİNİ

MALEZYA ve SİNGAPUR:

Eski İngiliz sömürgesi Malaya’nm parçaları olan Malezya ile Singapur’un masonik tarihini ayırmak mümkün değildir. Ülkede ilk loca 1809’da Penang’da, İngiltere’nin “Eskiler” Bü. Locası tarafından kuruldu. Singapur’da ise bilinen ilk loca 1845’de kuruldu, ancak bu localar hep kısa ömürlü oldular. 1875’de Pe­nang’da kurulan 1555 No.lu Royal Prince of Wales Locası (İng.) ile 1003 No.lu Scotia (İsk.) Locası halen faaldir.

Doğu Adaları Bölge Büyük Locası’na (îng.) (District Grand Lodge of the Eas­tern Archipelago) bağlı Malezya’da 20 ve Singapur’da 8 loca bulunmaktadır.

Adresler: – Freemason’s Hall, Coleman Street, Singapore 0617 – Masonic Hall, Jalan Pekeliling, Kuala Lumpur, Malaysia

Orta Doğu Bölge Büyük Locası’na (İsk.) (The District Grand Lodge of the Middle East) bağlı, Malezya’da 7, Singapur’da 2, Bangkok’da da 1 loca vardır.

Adres: Read Masonic Temple, Kuala Lumpur, Malaysia.

Ziyaret: Bir zamanlar Anglo-Sakson’ların çoğunlukta olduğu localarda, bu­gün çoğunluk Hindistan ve Çin kökenli kardeşlerdedir. Ziyaretçilerin kendi re- galyalarını getirmeleri beklenir, elbise koyu renk olmalıdır, smoking de olabilir. Toplantılar 18.00-19.30 arasında başlar. Ziyaretçilerin erken gelerek kendilerini tanıtmaları gerekir. Çalışmaların sonunda kardeş sofrasında, locasına göre, İngi­liz veya İskoç yöntemlerinde kadeh kaldırılır.

TAİLAND:

Bu ülkede, yukarıda adresi verilen İskoç Bölge Bü. Locasma bağlı çalışan tek bir loca vardır: 1072 No.lu St. John Locası. Tek olmasına rağmen, 1981 yılında loca üyesi 235, görevli sayısı da 35 idi. Loca her ayın son çarşamba günü toplanır.

Adres: No.11 Soi Promong (Soi 39), Sukumvit Road – Bangkok.

PAKİSTAN:

Hindistan-Pakistan ayırımından önceki masonik tarihi Hindistan’la birdir. Askeri rejim nedeniyle 1980’de İskoçya Bölge Büyük Locasına bağlı 11 locanm tü­mü kapandı. Halen, Karaşi’de, İngiltere Bölge Büyük I ocasına bağlı 14 locadan 5’i faaliyetlerini sürdürmektedir.

Adres: Freemasons Hall, Strachan Road, Karachi.

NEPAL:

Himalayalann bölgesindeki bu ülkede, Katmandu’da 1967 yılında 8194 No.lu bir İngiliz locası kurulmuştur. Loca her ayın ilk pazartesi günü toplanır. İs’ad töreni: Aralık ayında.

Adres: Hotel Shanker, Kingsway, Kathmandu – Nepal.

SRİ LANKA (SEYLAN):

1796 yılında İngilizler Seylan adasını HollandalIların elinden aldıklarında 3 Hollanda locası çalışmaktaydı. Hollanda’nın Napolyon döneminde Fransa tara­fından işgal edildiğinde, bu localar Fransız Grand Orient’ma geçtiler. 1830’da her üç locanm üyelerinin çoğu İngilizdi ve 1838’de bunlardan biri İngiltere’den ikinci beratını alarak 454 No.lu St. John of Colombo ismini aldı. Diğer iki Hollanda loca­sı zaman içinde kapandı. 1863’e kadar 9 İngiliz askeri locasının kurulduğu ülke­de, 1861 ve 1868 yıllarında 2 İrlanda ve nihayet 1878’de de bir İskoç locası kurul­du. Günümüzde Sri Lanka’da 13 loca faaliyet göstermekte olup, üyeleri arasında Hindular, Müslümanlar, Sihler, Parsiler, Zerduştiler ve Hristiyanlar bulunmak­tadır.

Ziyaret saatleri ve Kıyafet: Localarm toplantı saati 18.00 veya 18.30’dur. Zi­yaretçinin erken gelmesi gerekir. Kıyafet koyu elbise, beyaz gömlek ve siyah kra­vattır. İs’ad merasimlerinde smoking giyilmekle beraber, koyu elbiseli ziyaretçi kabul edilecektir. Ziyaretçi K. kendi regalyasmı getirmelidir.

Çalışmalar ve Sofra: İngiliz Locaları Emulation ritüelini, İrlanda ve İskoçya locaları kendi ritüellerini uygulamaktadırlar. Loca kapanmadan Üs. Muh. ziya­retçilerle selam, kutlama ve iyi niyet konuşmaları teati eder. Sofrada ziyaretçinin şerefine kadeh kaldırılır ve mukabele etmesi beklenir.

Adres: Locaların çoğu Colombo ile Kandy’dedir.

Victoria Masonic Temple, Gaile Face, Colombo 3, Masonic Temple, Central Kandy.

HİNDİ ÇİNİ (Kamboçya, Laos ve Vietnam)

Hindi Çini Fransız müstemlekesi iken, Fransa Grand Orient’i Saigon’da 1868’de, Hayfong’da 1892’de ve Pnom Penh’de 1906’da localar kurdu. Fransızla­rın yöreyi terk etmeleriyle bu localar kapandı. Güney Vietnam, Saigon’da Ameri­kan askerlerinin devam ettiği bir Filipin locası da bilinen nedenlerden kısa ömür­lü olmuştur. 1992 yılında Grande Loge Nationale Française Saigon’da yeni bir lo­cayı tahsis etmiştir.

Celil Layiktez

Kaynak: Tesviye Dergisi Sayı 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *