Blog

Bir Konvan’ın ardından- 2007

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

2 Haziran 2007 Cumartesi günü saat 09.00’da başlayan Konvan’a 566, ertesi gün ise 134 Kardeş katıldı ve Konvanla Genel Kurul aynı günde
toplanarak çalıştı. Konvan en az yılda bir kez tüm Kardeşlerin bir araya gelerek masonik konuları tartıştıkları bir toplantı iken, Genel Kurul da Dernekler yasasına göre geçmiş dönem faaliyetlerinin ve bilançonun tartışılarak kabul ve ibra edildikleri, gelecek dönemin bütçesinin görüşülüp kabul edildiği ve Büyük Üstadın (Başkan), Büyük Görevliler Kurulu üyelerinin (Yönetim Kurulu) ve denetçilerin seçildikleri yasal toplantıdır.

Bir Konvan'ın ardından- 2007

Bir Konvan’ın ardından- 2007

Bu yeni uygulamada basit küçük aksaklıklar yaşanmışsa da, önümüzdeki yıllarda tekrarlanacak bu tür toplantılar için uyumlu bir şablon çıkartabilmesine
yönelik başarılı bir denemenin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 2007 yılı Konvan’ı 2 Haziran 2007 Cumartesi günü saat 09’da ve 3 Haziran 2007 Pazar günü saat 10.00’da Maslak Sheraton Oteli salonlarında yapıldı.
Ziyaretçileri karşılama ve yürütme görevi programını 044 Numaralı HİSAR Loca’sı başarıyla üstlendi. 2 Haziran 2007 Cumartesi günü saat 09.00’da başlayan Konvan’a 566 Kardeş katıldı. Konvan’da üyeler, yıl boyunca yapılan idari çalışmaları, gelecek dönem için aidatın kaç lira olabileceğini görüştüler.
Yeni Genel Başkanımız ve yeni görevliler için eğilim yoklamaları yaptılar. Mason’lukta 50 yılını dolduran Ahmet Nejat BEK, Zekai BAYER, Rauf AKUN, Eli BEHMOARAS, Sedat ÖZKAVALCIOĞLU, Fehmi Kaya MANOĞLU, Ayhan YALAY, Muhittin GENÇASLAN, Cemil KARAT AYLI, Tulu BAYTIN, Emin GÜROL, Konuralp GERMAN, İsmail Nevzat ESER, Cemal AKÇAY, İstemi GÜREL Kardeşlerimize önlük ve beratları takdim edildi.
Dönem içinde gösterdikleri üstün hizmetlerden dolayı kendilerine ödül verilen Ömer KÖKER ve Abdullah KİRAZ Kardeşler ödüllerini, gelecek yıllarda da
yapacakları çalışmaların heyecanını duyarak Bir önceki Büyük Üstadın elinden aldılar. Öğleden sonra yapılan Genel Kurul’da Yeni Büyük Görevliler Kurulu belirlenerek göreve başladı.

Celil Layiktez
Kaynak: Tesviye Dergisi Sayı 72

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *