Monthly Archives: September 2010

GİZLEDİĞİMİZ GERÇEK!

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

“UNUTMA BENİ ÇİÇEĞİ’NİN GERÇEK HİKAYESİ…” Alman Masonlarının çoğu (o tarihteki Alman vatandaşlarının çoğu gibi) Nazi politikalarına karşı çıkmadılar, açıktan Hitler’e destek verdiler. Hatta o dönemde, Alman Hıristiyan Nizamları (The German Christian Orders) adım alan üç Prusya Büyük Locası, Nazi döneminde varlıklarını uzun süre sürdürdüler. 1948’den sonra Alman Masonlar bu olayı gizlemeye, Kardeşlerin fedakârlıklarım vurgulamaya çalıştılar. […]

1790 yılma kadar… Avusturya Aydınlanması HÜRMASONLUK

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Avusturya’da ilk loca kurulduğunda ülke Batı Avrupa’nın en geri ülkesiydi. İmparatoriçe Marie Therese hızlı reformlann şart olduğunu görüyordu. Ortam masonik fikirlerin yeşermesi için uygundu. împaratoriçenin halk tarafindan sevilen eşi, Lorraine Dük’ü 14 Mayıs 1731’de Lahey’de, İngiltere Büyük Locası delegeleri tarafından tekris edildi, danışmanlarının tümü masondu. 1738’de Clement XII Masonluğu aforoz eden fermanını yayımlayınca, İmparator, Papa […]