Monthly Archives: October 2007

Bir Konvan’ın ardından- 2007

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

2 Haziran 2007 Cumartesi günü saat 09.00’da başlayan Konvan’a 566, ertesi gün ise 134 Kardeş katıldı ve Konvanla Genel Kurul aynı günde toplanarak çalıştı. Konvan en az yılda bir kez tüm Kardeşlerin bir araya gelerek masonik konuları tartıştıkları bir toplantı iken, Genel Kurul da Dernekler yasasına göre geçmiş dönem faaliyetlerinin ve bilançonun tartışılarak kabul ve […]