Monthly Archives: January 2007

Modern Dünyada… Manevi Açıklık

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Çelil Layiktez’in, Büyük Üstatlar toplantısında sunduğu tebliğ. GLNF (Grande Loge Nationale Française Fransa Millî Biiyiik Locası) tarafından yollanan sorulara kısaca cevap vereceğim. Bu arada, kendi sorularımı da soracağım. Dünyadaki Muntazam Büyük Localar: Karşılaşılan Sorunlar: İsveç Riti: İsveç Riti ile çalışan Büyük 1 .ocalar yalnızca Hıristiyanları üye olarak kabul ediyor. Hıristiyan bir başlangıcı olan, ancak sonradan […]