Monthly Archives: March 2006

Rusya’da şaşırtıcı bir Masonik Şapel Golik Şapel mi, Mason Mabedi mi?

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Rusya’da, meşrutiyet ve serflerin özgürlüğüne dönük beklentileri karşılanmayan askerler arasında 182O’de huzursuzluk başladı ve ayaklanmalar oldu. Bu dönemde, Batı’nın devrimci akımlarından etkilenmiş olan askerlerden yalnızca Semenovsky Alayı subaylarının dörtte üçünün Mason oldukları saptanmıştır. Meydana gelen ayaklanmaların liderlerinin tümünün Mason oldukları da tespit edilince, Localar devrimci hareketin kaynağı olarak kabul edildi ve 1822yılında Masonluk Rusya’da yasaklandı. […]

Schaw Yasaları

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Schaw, İskoçya’nın Sauchie köyünden tanınmış bir ai­lenin soyadıdır. William Schaw 1550 de doğmuş, çocuk yaşta kraliyet sarayında gö­rev almış, henüz 10 yaşındayken, DanimarkalI Ann’ın gelin olarak Edlnburg’a getirilmesi için Kopen­hag’a giden heyette bulunmuştu. Schaw 1584’de İskoçya’nın baş mimarı sonra da başbakanı olmuş­tu. Bu arada ticarete ve esnaf lon­calarına getirmiş olduğu düzen ne­deniyle daima anılacaktır. Otoriter […]