Monthly Archives: June 2005

Sorular Yanıtlar – Sayı 64

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Atatürkçü olduğunuzu, laiklik ve demokrasiye inandığınızı iddia ediyorsunuz. Cumhuriyet Bayramında Anıt Kabir’de boy göstermekten başka ne yapıyorsunuz? İstanbul, Ankara ve İzmir’de Atatürk, İnkılaplar, demokrasi, laiklik, insan haklan gibi konularda paneller organi­ze ediyor, yaklaşık 1000 üniversite öğ­rencisine karşılıksız burs veriyoruz. Hemşirelerimizin kurduğu Beyaz Eldi­ven Derneği kursiyerlerimizle ayda bir çaylı toplantılar düzenliyor. Bu toplan­tılarda genel kültür ve […]

Kurtarıcı Bolivar

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Venezuela, Kolornbia, Panama, Ekvatıor, Peru ve Bolivya Halkları ve Mason Kardeşleri onu şöylele anıyor: Kurtarıcı Bolivar 5 Temmuz 1948günü, özgürlük  sevdalısı Güney ve Kuzey Amerikalılar, Missouri Eyaleti’nin Bolivar kentinden bir araya gelmişlerdi. O gün ABD Başkanı ve Büyük Üstat Harry S. Truman, Venezuela Başkam Romulo Gallegos ve Missouri Valisi Philip M. Donnelly’in konuşmalarından sonra, 3.70 […]