Monthly Archives: April 2003

MASONLUK HAKKINDA EN ÇOK SORULANLAR -DEVAM

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Bektaşîlik ile Hürmasonluk arasında benzer noktalar var mıdır? Dünyanın değişik yerf$fnde, birbİrierirıdefl ha­bersiz insanlar, benzer gereksinimlere benzer çözümler getirmişlerdir. Ortaçağlarda Teşkilat­lanın^ şekilleri benzer olan loncaların ve bağa ol­dukları tarikatların zaman zaman ayrı sembol len kullandıkları, ritüellerinde de paralelliklerin bu­lunduğu gerçektir, ama tesadüfidir, Bektaşî: k ile Masonluk arasında o denli müşterek noktalar vardır ki. Al manya […]