Monthly Archives: May 2002

ÖNLÜKSÜZ MASON, MASON ALEYHTARI MAHMUT ESAT BOZKURT

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

M ahmut Esat 1911 yılında İstanbul Hukuk Mektebini bitirdi, İsviçre’de (Lozan ve Friburg Üniversiteleri) “Osmanlı Kapitülasyonları Rejimi” üzerine verdiği tezle Hukuk Doktoru unvanını kazan­dı. 1919’da Aydın’da Kuva-yı Milliye’ye katıl­dı, ertesi yıl İzmir milletvekili olarak TBMM’ye girdi. 1922 – 1924 arası İktisat Ve­killiğini üstlendi, İzmir İktisat Kongresini or­ganize etti. 23 Kasım 1924’de Adliye Vekâletine getirildi ve […]

RİTÜEL UYGULAMALARI VE RÎTLER (TÜRK RİTİ)(1)

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

G eçenlerde ritler, Türk Riti, Rit ve intizam gibi konularda şahit ol­duğumuz bir tartışma üzerine aşağıdaki bilgileri sizlerle paylaşmak istedim.   Güncel konu Evrensel Ritüel Genç Masonun, tekris edildiği Locanın ri- tüelinin evrensel olduğuna inanması doğal­dır. Aslında ritüeller arasında çok büyük fark­lar yoktur. Temel aynıdır, uygulama farklı olabilir. Yabancı bir ülkede, yabancı dilde seyrettiğiniz bir […]