Monthly Archives: December 2001

RİTÜELLERİN İŞLEVİ

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

9659 Numaralı İnternet Locasında Rahip Neville Bar­ker Cryer Kardeşin 13 Ekim 2001 tarihli konuşmasından esinlenerek yazılmıştır. Hürmasonluğun diğer cemi­yetlerden farkı, faaliyetlerinin ri- tüel merkezli olmalarıdır. Her­hangi bir nedenle ritüel ihtiyarî kılınsa veya tümünden kaldırı­lırsa, “Eski ve Kabul Edilmiş Hürmasonluk” bitmiş demektir. Yukarıdaki söylem, katı ve esnekliği olmayan bir muhafazakârlığın ifadesi değil­dir. Ritüelinin bu denli önem […]

TARİH İÇİNDE “HATİP”

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Giriş 1908’de 2. ci Meşrutiyet’in ilânından son­ra, İttihat ve Terakkî’nin saflarındaki üst dü­zey Mason kadrosu, siyasal etkinliklerini de kullanarak, çeşitli obediyanslar tarafından yürütülmekte olan Masonik faaliyetleri ya­bancıların egemenliğinden kurtarmak ama­cıyla, İstanbul’daki Masonlarla birlikte, 3 Mart 1909 tarihinde Yüksek Şûra’yı kurdular. Bu Yüksek Şûra, 13 Temmuz 1909 tarihinde ilk Türkiye Büyük Locasını (Maşnk-ı Âzam-ı Osmanî) kurdu, […]