Monthly Archives: May 2001

TARİHTE “CUMHURİYET” İSİMLİ İLK LİSE

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

HÜRMASONLUĞUN LAİK ÎLKÖĞRENİME HİZMETLERİ: OKUL VE EĞİTİM Sürekli ve hızlı değişim içinde olan ve globalleşen sorunlarıyla medyaların etkisinin günden güne artan dünyamızda, ezberden kur­tulan, araştırmaya dayalı, ufukları genişleten, sorgulayıcı laik eğitim şart olmuştur. XXI. inci yüzyılın meydan okumalarmı yanıtlayacak eğitim sistemi tüm gençlere pro­fesyonel yaşam için gerekli yapı­lanma ve nitelendirilme ile kültü­rel referansların öğrenimini sağla­malıdır. […]