Monthly Archives: April 2001

The History of Freemasonry in Turkey

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Note: The archives of lodges in Turkey, prior to the foundation of the Grand Lodge in 1909, were in the hands of foreign obediences. These documents were lost due to wars, persecution, fires etc. I was able to reconstruct the history of Freemasonry in Turkey through a research in the archives of the Grand Orient […]

Hürmasonluk Hakkında Bir Yabancının Sorabileceği: 100 AHRET SORUSU

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Soru 1. Hürmasonluk Nedir? Orta Çağlarda katedral inşaatlarını yapan mimar ve inşaat işçilerinin oluşturduğu loncalar, muhtelif sosyolojik nedenlerle, fiili inşaat işçiliğini kapsayan “operatif” şekilden aydınlanma felsefesinin geliştiği “speküla­tif” bir teşkilâta dönüşmüştür. Masonluğun felsefesi özgürlük, eşitlik ve kardeşliktir; dayandığı sac ayağı kardeş sevgisi, yardım ve gerçeğin ara- nışıdır. Masonluk bu yolda başarılı olabilmek için her türlü […]

ÜSTAT, ÜSTADI MUHTEREM VE ÖNCEKİ ÜSTADI MUHTEREM LOCALARI

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Büyük Loca’da Steward görevinde bulunan kardeşler, ilk defa, berat sahibi olmadan, 1735 yılının Haziran ayında loca şeklinde toplandılar. Anderson, 1738 yılında yayınladığı ikinci Anayasa kitabında, bu duruma yasal bir çözüm getirmek üzere, Büyük Loca’da Stewart olarak görev ya­pan kardeşlerin “Stewards’ Lodge” adında bir Üstatlar locasını kurmala­rına izin vermektedir. Locaya 117 numarası verildi. 1792 yılında locanın […]