Monthly Archives: December 1999

KAYIP TERSİMAT

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

31 Ocak 1960 Tarihinde İstanbul’da akdedilen Umumî Heyet Toplantısın­da ittihazri) edilen kararlar ve izhardı edilen temenniler: <[1]> Not; Arşivimizde Bu toplantının tersimatı kayıptır, yalnızca alınan kararların listesi mevcuttur, İttihaz edilen kararlar: 1959 Faaliyet Raporu kabul edildi. 1959 Malî Yılı Raporu kabul edildi. 1960 yılı bütçesi, teklif veçhile kabul edildi. Umumî Heyet toplantısının Ocak ayı yerine […]