Monthly Archives: September 1998

THE HIRAM KEY (Sinopsis ve Değerlendirme)

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Masonik literatürde best seller olan bu iyeni kitap ülkemizde de kitapçılarda bulun­makta ve localarımızda konu edilmektedir. Bu kitabı okudum, beğendim ve eleştirdiğim kısımları sizlere kısaca nakletmek istiyorum. Christopher Knight ve Robert Lomas adlı kitabın yazarları ilginç bir yöntem kullanarak, Hürmasonluğun efsane ve ritüellerinden geriye giderek tarihin ka­palı kalmış sorunlarını çözmeye çalıştılar. Özellikle Hiram Efsanesi ile […]