Monthly Archives: May 1998

VITRIOL VEYA HAKİKATİN NUR’UNU ARAMA

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Yeni Loca Tahsis Töreni Ritüelinde Birinci Temsilci “…. Sonsuza dek parlaya­cak olan Hakikat’in Nur’unu hiç bir zaman söndürmemek ve daha da güçlendirmek üze­re azimle aldığınız bu karar sizlere büyük yükümlülükler ve sorumluluklar getirecek­tir…. Hakikati ve erdemi aramak yolundaki bu çalışmalarımıza vakit kaybetmeden başla­yalım… “ der. Hakikat’ın aranışı hiç bir zaman bitmeyecek bir çabadır. Peşinen va­rılamayacağı […]

MASONLUKTA İNTİZAM -GRAND ORİENT-TÜRKİYE’DE DURUM

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Yer küresi üzerinde, ABD, Brezilya, Meksika, Colombia, Canada ve Avust­ralya gibi ülkelerdeki eyalet bazındaki büyük localar dahil olmak üzere 190’a ya­kın muntazam büyük loca vardır. HKEM Türkiye Büyük Locası bunların çok bü­yük çoğunluğu ile tanışmakta olup Türk Masonlar yurt dışında her yerde kardeş localar bulmaktadır. Bu karşılıklı ziyaret ve yazışmalar “intizam” adı verilen mef­hum ile […]