Monthly Archives: March 1998

MÜCEVHER YAPIMCILARI VE LONCALARI

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Ortaçağda Batı Avrupa’da altın ve gümüşten broş, yüzük, kap ve kıymet­li süslemeler yapan, bazen de altın kapladıkları bakırı mineyle süsleyen esnaf, mücevher yapımcıları loncala­rında toplanırdı. Mücevher yapımcı­ları manastırlarda çalışan rahipler ve­ya dış dünyada yaşayan lâik ustalardı. Manastırlarda daha çok dinsel süsle­meler yapılırdı. Bizi ilgilendirenler lâik çalışanlardır. ve 12. yüzyıllarda büyüyen kentlerde ticaret hacmi artmış ve […]