Monthly Archives: June 1997

GÜL’ün SEMBOLÎZMASI

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Güzelliği, şekli ve rayihası ile GÜL batı sembolizmasını en çok süsleyen çi­çektir. Mısır ve Uzak Doğudaki lotus (nilüfer) çiçeği ile tekerleğin sembolizmala- n güle en yakın olanlardır. Gül de tekerlek gibi daireyi remzetmekle beraber, dai­re kadar mükemmel değildir, zira belirsiz geleceği, sürekli oluşumu ve bunun so­nucunda da yok olmayı ve yok olabileni remzeder. Genel Sembolizma: […]