Monthly Archives: December 1996

İSİMLERLE İLGİLİ İTİKATLAR (III)

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

GÜÇ İSÎMLERÎ Tanrı ve şeytan isimleri gibi bazı isimler, daha güçlüdür. Düğmeye basıp lambayı yakmak kadar basit bir şekilde, isminin doğru telâffuzu ile doğa üstü bir yaratığın gücü esir alınabilir. Bu uygulamanın kökeni Mısır rahiplerinin büyüle­ridir. İsimlerinin doğru telâffuz edilmesi ile tanrı ve ruhların yaşayanları öldür­meye, ölüleri de yeniden diriltmeye, hastaları iyileştirmeye veya düşmanları hasta […]