Monthly Archives: October 1996

İSİMLERLE İLGİLİ İTİKATLAR (II)

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

KÖTÜ RUHLARI ŞAŞIRTMAK İÇÎN İSMÎN DEĞİŞTİRİLMESİ Çocukların düşmanı olamayacağından, bazı Arap ya da Afrika ülkelerin­de kişiler çocukların adları ile anılırlar. Şunun babası, amcası, ağabeyi gibi. Hastalıktan kurtulamayan Afrikalı, kötü ruhları şaşırtmak için yeni bir isim ahr. Yaşlı Eskimolar gençleşmek için yeni bir isim alırlar. Dindar bir Musevi ciddi şekilde hastalandığı zaman dostları havraya giderek dinsel […]

ÖZETLE LÂİKLİK

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Tanrı ile ilgili konularda mutlakiyet hâkimdir; davranışlar, olaylar ya doğru­dur, ya da yanlıştır, hiçbir oylama da bu olguyu değiştiremez. Oysa, yer yüzün­de yaşamımızı demokratik yoldan sürdürmek istiyorsak, rakibimizin düşünce­lerinin en az bizimkiler kadar geçerli olabileceklerini kabul etmeliyiz; o zaman mutlakiyet kaybolur, izafiyet ve tereddüt hakim olur. Bunlar çok ayrı iki dünya­dır. Lâiklik, mevhumunun henüz gelişmediği […]