Monthly Archives: September 1995

TEMEL ATMA MERASİMİ VE İNŞAATLA İLGİLİ İTİKATLAR (IV)

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

ÇATI: Kötü ruhlar uçabildiklerinden, özellikle çatılar tehlikeli bir mıntıka olarak kabul edilirdi. Bu inancın bir tezahürünü Çin’de gelişen fevkalâde ilgi çekici çatı mimarisinde görmekteyiz. Ruhların sadece düz hatlar üzerinden hareket edebi­leceklerine inanan Çinliler köşeli ve dönemeçli çatılar yaparak, dönemeçle köşe­leri türlü korkunç yaratıklarla korurlar, bir odanan iki kapısını karşı karşıya koy­mazlardı. Aynca, dönen güneşi remzeden […]