Monthly Archives: November 1994

DIŞ TEMASLAR İÇİN KILAVUZ: XIV

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

KANADA Kanada’nın 10 eyaletinin 9’unda birer Büyük Loca, 10. cusu New Fo- undland’de ise İngiltere ve İskoçya Bölge Büyük Locaları vardır. Kanada Masonluğunda İngiliz ve Amerikan masonik örf ve adetlerin karışımını görürüz. Bazı Kanada jürisdiksiyonla- rmda hem Webb (Amerikan) hem de İngiliz tipinde ritüeller uygulanır. Tarih: Kanada’ya ilk yerleşenler Fransızdı. Quebec 1608’de bir Fransız müstemlekesi […]

KRALİ ARK (ROYAL ARCH) DERECESİ

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Royal Arch’ın ilk uygulamalarına İngiltere’de 1740’h yıllarda rastlıyoruz. İlk yazılı referans ise Ocak 1743 tarihli “Faulkner’s Dublin Joumal”da bulunmakta­dır. Gazetede İrlanda’nın Youghal Kentinde, loca kardeşleri merasimle sokaklar­dan geçerken, iki Mükemmel Üstadın taşıdığı Kralî Ark’m arkasından Üstadı Muhteremin yürüdüğü tasvir edilmektedir. İngiltere Büyük Locasının bölünme­sinden sonra “Antients”lerin (Eskiler) 4 Mart 1752 tarihli Büyük Kurul Toplantı tersimatında, […]