Monthly Archives: June 1994

DIŞ TEMASLAR İÇİN KILAVUZ: XII

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

FRANSA Dünya ülkelerinin Masonik tarih­leri arasında, herhalde Fransız Mason tarihi en karmaşık olanıdır. Fransa’da muntazam “Fransa Milli Büyük Loca­sı” (Grande Loge Nationale Française = GLNF) yanında, gayı. muntazam olan, ikisi büyük (20000 ve 40000 üye), diğerleri daha küçük olmakla beraber birkaç büyük loca daha vardır. GLNF’in 4O’ı Fransa dışında olmak üzere 635 locası ile 19 […]