Monthly Archives: April 1994

DIŞ TEMASLAR İÇİN KILAVUZ: XI

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

ORTA AVRUPA ÜLKELERİ ÇEK CUMHURİYETİ Çek tarihi Avusturya-Macaristan İmparatorluk tarihi ile iç içedir. Kıt’a Avrupasmda kurulan ilk localardan biri Kont Antoine Sporck tarafından 1726 yılında Prag’da kurulun “Hiram zu den drei Sternen” Locasıdır, ancak, ne yazıktır ki, bu kuruluşla ilgili ola­rak hiçbir belge bulunamamıştır. Sak­sonya ordusu kumandanı Rutowsky 1742 yılında Berlin Büyük Locasından aldığı beratla […]