Monthly Archives: January 1994

DIŞ TEMASLAR İÇİN KILAVUZ: X

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

NORVEÇ FİNLANDİYA NORVEÇ: Tarih: Norveç 1814 yılına kadar Dani­marka’ya bağlıydı, sonra da 1905’e ka­dar İsveç’in sömürgesi oldu. Nor- veç’de ilk loca, İngiltere’den aldığı be­ratla, 1749’da kuruldu. Ülkenin İsveç’e bağlanmasıyla İngiliz Locaları İsveç Büyük Locasına geçtiler ve böylece, Norveç’de, İsveç Ritinde çalışan bir Norveç Bölge Büyük Locası oluşturul­du. 1882 yılında, Almanya’nın Zur Sonne Büyük Locasmdan aldığı […]