Monthly Archives: May 1993

DIŞ TEMASLAR İÇİN KILAVUZ: VII

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

ORTA AMERİKA VE KARAİB ADALARI Masonluğun dünyada en karışık olduğu bölge Orta Amerika’dır. Bu bölgede bol sayıda muntazam ve gay­ri muntazam localar faaliyette olup zi­yaretçinin işi güçleşmekte, araştırma­cıya da yeni ufuklar açılmaktadır. Yal­nızca Meksika’da 30 Büyük Loca var­dır; komşu Karib Adalarında da Bü­yük Loca sayısı az değildir. EKSR Orta Amerika Yüksek Şûrası, Neogradino Yüksek Şûrasının […]