Monthly Archives: April 1993

Dış Temaslar İçin Kılavuz VI

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

MALEZYA ve SİNGAPUR, TAİLAND PAKİSTAN, NEPAL, SRİ LANKA, HİNDİ ÇİNİ MALEZYA ve SİNGAPUR: Eski İngiliz sömürgesi Malaya’nm parçaları olan Malezya ile Singapur’un masonik tarihini ayırmak mümkün değildir. Ülkede ilk loca 1809’da Penang’da, İngiltere’nin “Eskiler” Bü. Locası tarafından kuruldu. Singapur’da ise bilinen ilk loca 1845’de kuruldu, ancak bu localar hep kısa ömürlü oldular. 1875’de Pe­nang’da kurulan […]