Blog

“Chevalier Ramsay” Locası

in Tesviye Dergisi

14 Haziran 1979’da, Chevalier Ramsay Locası, Belçika Büyük Locasından ayrıldı ve ertesi gün Belçika Muntazam Büyük Locası’na kurucu üye olarak katıldı. Loca sulh ve sükûna kavuştu.

Belçika Muntazam B. Locası’nın Kısa Tarihi

1872:

1834 yılında kurulan Belçika Grand Orient’ı Tanrı’ya inanç mecburiyeti­ni kaldırarak localarda siyaset ve din tartışmalarına izin veriyor. Bu tarihten itibaren Büyük Locaların çoğu tarafından gayrimuntazam kabul ediliyor.

1959:

Belçika Grand Orient’ından beş loca ayrılarak Belçika Büyük Locasını kuruyorlar. Bu Büyük Loca muntazam büyük locaların bir kısmı tarafından kabul görüyor.

Ancak Büyük Locanın Ana Tüzüğündeki, bir Yüce Varlığa inanç ve gayrimuntazam mason localarına ziyaret gibi durumları ele alan maddelerin ifade tarzı muğlâktı.

1977-78:

Amerikan Büyük Locaları Belçika Büyük Locası Büyük Üstadına res­men aşağıdaki iki soruyu sordular:

  • Büyük Loca üyeleri bir Yüce Varlığa inanmaya mecbur mudurlar?

Böyle bir mecburiyeti olmayan Grand Orient gibi teşekküllerle

karşılıklı ziyaretlere izin veriliyor mu? Büyük Loca bu sorulara net cevap veremediğinden intizamını kaybediyor.

1979:

Chevalier Ramsay Locası, Fransa Milli Büyük Locası beratı ile 19 Eylül 1964’de tahsis edildi. 1966 yılında, General de Gaule’un aldığı bir kararla Fransa NATO’nun askeri kanadından çekildi. Mensuplarının büyük çoğunluğu Amerikan askeri olan NATO ile SHAPE Belçika’ya taşındı. Chevalier Ramsay Locası da, Paris’ten Belçika sınırına yakın Maubeuge kasabasında çalışmalarında devam etti.

Chevalier Ramsay Locası, Fransa Milli Büyük Locası beratı ile 19 Eylül 1964’de tahsis edildi. 1966 yılında, General de Gaule’un aldığı bir kararla Fransa NATO’nun askeri kanadından çekildi. Mensuplarının büyük çoğunluğu Amerikan askeri olan NATO ile SHAPE Belçika’ya taşındı. Chevalier Ramsay Locası da, Paris’ten Belçika sınırına yakın Maubeuge kasabasında çalışmalarında devam etti.

Belçika Büyük Locasından ayrılan dokuz loca Belçika Muntazam Büyük Locasını kuruyorlar. Yeni kurulan büyük locayı muntazam büyük locaların tümü tanıyor.

2008:

Belçika Muntazam Büyük Locası 47. locasını tahsis ediyor. Halen bu Büyük Locanın uhdesindeki locaların 26’sı Fransızca, 15’i Felemenkçe, 2’si çift dilde (Fransızca ve Felemenkçe), 2’si İngilizce, 1 ’i Yunanca ve 1 ’i Almanca çalışmaktadır.

Chevalier Ramsay

Fransa Milli Büyük Locası beratı ile

19 Eylül 1964’de tahsis edildi. Loca üyelerinin çoğu Paris’te bulunan Amerikalı askeri personeldi. Loca Teksas ritüeli ile çalışıyordu. 1966 yılında, General de Gaule’un aldığı bir kararla Fransa NATO’nun askeri kanadından çekildi, NATO ile SHAPE Belçika’ya taşındı. Chevalier Ramsay Locası da Belçika sınınna yakın Maubeuge kasabasına taşındı, California riti ritüellerine aşina olan yeni Üstadı Muhteremleri nedeniyle de, California ritüelleri ile çalışmaya başladı.

6 Haziran 1970’de, Loca Belçika Büyük Locasına katılarak, aynı ad ve 29 numara ile, çalışmalannı Brüksel’de devam ettirdi. Ancak, Locanın 40 üyesinden yalnızca 5’1 Brüksel’e geldi.

6 üye de, Belçika, Mons’da çalışan King Leopold Locasına katıldı.

Sorunlar

Belçika Büyük Locası nezdindeki çalışmalar hep somnlu oldu. Her ne kadar Belçika Büyük Locası ” Landmarklara sadık kalacağnın teminatını vermişse de, 1971’den itibaren, Belçika Grand Orient’ı ile

karşılıklı gayrimuntazam ziyaretler başladı. Bu arada Loca, Amerikan Locası olma hüviyetini kaybetti. Çoğunluk İngiliz ve diğer NATO ülkeleri sivil personeline kaydı.

19 72’de Locanın Üstad-ı Muhteremi İngiliz, peşinden bir Belçikalı Kardeş, 1978’de de bir Türk Kardeş, Nadir Sanlı Üstadı Muhterem oldular.

1978’de Loca Brüksel’den, Waterloo’da yeni inşa edilen binaya geçti. Yeni is’ad edilmiş olan Üstad-ı Muhterem Nadir Şanlı’nın işi kolay olmamıştır. Loca Kardeşleri gayrimuntazam tutumdan hoşnutsuzdu. Locanın önünde dört seçenek vardı:

  1. GLNF’e (Fransa Milli Büyük Locası) dönmek.
  2. California Büyük Locasından yeni berat talep etmek.
  3. İskoçya Büyük Locasından aldığı beratla çalışan “Allegiance” Locası ile birleşmek
  4. Belçika’da yeni kurulmakta olan “Belçika Muntazam Büyük Locası” na katılmak.

14 Haziran 1979’da, Chevalier Ramsay Locası Belçika Büyük Locasından aynldı ve ertesi gün Belçika Muntazam Büyük Locası’na kurucu üye olarak katıldı. Loca sulh ve sükûna kavuştu.

Dönüş

1989’da Loca Brüksel’e döndü.

Chevalier Ramsay Locası toplantılannda, Loca Kardeşleri veya ziyaretçiler tarafından konferanslar ve­riliyor, genç Kardeşler için özel eğitim toplamdan yapılıyor, çok faal Önceki Üstadı Muhteremler mazeretli herhangi bir görevli Kardeşin görevini üstleniyorlar. Toplantı öncesi bina içindeki barda sohbet edüiyor, toplantı sonrası Kardeş sofrası da genelde aynı bina lokantasında kuruluyor. Her yıl, yeni seçilen Üstadı Muhterem ve görevlilerin is’ad töreni, geleneksek olarak, Ocak ayının ikinci CuŞubatesi gününde tertip edüiyor. İs’ad gecesi Hemşirelerle birlikte danslı bir davet yapdıyor. Haziran sonunda da, eş ve dostun da davet edildiği bir mangal partisi (Bar-B-Q) düzenleniyor.

Günümüzde 4 numaralı Chevalier Ramsay, İngilizce çalışan bir enternas­yonal Loca hüviyetini kazanmıştır. Yemin kürsüsünün üzerinde, Türkiye’de olduğu gibi, üç Kutsal Kitap bulundurulur. Üyelerinin arasında, alfabe sırasıyla, Avustralya, ABD, Almanya, Belçika, Ermenistan, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İsraü, İtalya, Kanada, Lübnan, Polonya, Türkiye, Yunanistan ve Zimbabwe vatandaşlan var.

Locanın Türk üyeleri, görevlerine göre, 5 Önceki Üstadı Muhterem (bir Türk Önceki Üstadı Muhterem iki yıl önce Ebedi Maşnk’a intikal etmiş), 8 Üstat, 1 Kalfa ve 2 Çıraktır.

Chevalier Ramsay Locası AB Merkezinde bulunduğundan, büyük sıklıkla ziyaretçi olarak enternasyonal diplomat ve bürokrattan ağırladığından ilgi odağı olmaktadır.

Yukarıdaki bilgileri bize aktaran, Belçika Muntazam Büyük Locası kum­cu Üstadı Muhteremlerinden Nadir Şanlı Kardeşimize teşekkür ederiz.

 

Celil Layiktez
Kaynak: Tesviye Dergisi Sayı 77

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *