Monthly Archives: June 2009

Ölümünün 200. yılında bir müzik Üstadı: Joseph Haydn

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Hürmasonluğun müzik üzerine iki yönlü etkisi vardır. Hürmason bestekârlar ritüeli destekle­mek için beste yapmakla kalmadılar, inisiye kişi olarak, eserlerinde Masonluğun etkileri görülür. Tekris olmamış bir Mozart aynı Mozart olamazdı, tekris olmamış bir Rameau, Indes Galantes’ı, Haydn, Creation’u (Yaradılış) besteleyemezdi. aydn’ın Mason olma arzusunda Mozart’la (1756-1791) olan yakın dostluğunun etkisi büyük olmuştur. Yirmi dört yaş ve […]