Monthly Archives: February 2009

Cassell’s Family Paper

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Osmanlı İmparatorluğunda Masonluğun ilk izlerini 1730’lardan itibaren görmekteyiz. Ancak başlarda yabancılarla gayrimüslim tebaanın rağbet ettiği Hürmasonluğa 1850’ler- den sonra Müslüman nüfus büyük ilgi göstermiştir. Bu yoğun ilgiyi Balkanlarda, Anadolu ve Suriye’de izliyoruz. Aynı etkenler İran için de geçerlidir. Balkanlarda bir yandan özgürlük hareketleri, diğer yandan Sırbistan’da, Mason ve Bektaşilerin kaynaştığı Ali Koç Locası örneğinde olduğu […]