Monthly Archives: December 2008

Hürmüzisyenler

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

1774-1792 arası Paris ve Versailles’da Mason orkestralar 18. yüzyılda Fransa’da bestekâr ve icracıların içinde Hürmasonlann oranı çok yüksekti. Locaların içkideki eşitlikçi kardeşlik havası burjuvalarla asillerin bir arada bulunmalarına imkân tanıyordu. Burjuva müzisyenler böylece asil müzisyenlerle bir araya gelebiliyorlardı ve bu durum her iki sınıf için de cazip oluyordu. Paris ve Versailles Localarının parvilerinde, hasenat işlerine […]