Monthly Archives: September 2008

Shriner’lerin kısa tarihi’ Es Selâm-u Aleyküm Aleyküm Es Selâm

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Hürmasonluğun en ilginç ve ilham verici dallarından biri Shriner’lıktır. Uzun bir şekilde ifade edilecek olursa buna “Andent Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine” (Mistik Shrine Asillerinin Kadim Arap Nizamı) denir. Shrinerler, geniş Amerikan caddelerinde, fesli, kılıçlı renkli regalyalannı kuşanmış olarak yaptıkları ilginç defileleri nedeniyle, çok kez filmlere de konu oldular. 1870’de, Manhattan’da, […]