Monthly Archives: May 2008

Yüksek Şüranın yeniden Kuruluşu

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Yüksek Şüranın yeniden Kuruluşu – Belçika Grand Orient’ından alınan berat Belçika’da 19. yüzyıl Katolik kilisesi ile hükümetlerin mücadelesine sahne olurken, Locaların görüşleri de hep hükümetlerden yana olmuştur. Napolyon harplerinden sonra, Belçika, Fransız işgalinden kurtularak Hollanda ile birleşince, Belçika Locaları da Hollanda Grand Orient’ına katıldılar, veliaht prens Büyük Üstat oldu. 1830’da, Belçika, Hollanda’dan ayrılınca, bu ayrılığı […]

1935 Kapanışı ile ilgili Doktora tezi…

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Tarihçiler yüzyıllar boyunca, Masonluğu bilmediklerinden, Mason yanlısı olarak damgalanmaktan korktuklarından, polemiklere alet olmak istemediklerinden veya Mason arşivlerine ulaşma zorluğundan, Masonluk yokmuş gibi tarih yazdılar. Oysa, Aydınlanma’nm yayılmasından, Fransız İhtilâlinden, Avrupa ve Güney Amerika özgürlük savaşlarından, ABD’nin kuruluşuna, demokrasi ve laiklik düşüncelerinin gelişmesine, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kaleme alınmasına kadar  birçok felsefi ve siyasi olaya Masonlar […]