Monthly Archives: April 2007

Ansiklopedi ve Aydınlanma

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Royal Society ve Ingiliz Aydınlanması tarihinde, Ramsay’in Paris’te çok bilinen ve Masonluğun köklerini Haçlı Seferleri’nde arayan ünlü nutkunda Ansiklopedi projesi de dile getirilmişti. Ramsay’in konuşmasında Ansiklopedi ile ilgili bölüm şöyledir: “…Hürmasonlukta aranan dördüncü nitelik, Bilimlere ve Liberal San’atlar a olan sevgidir. Bu nedenle, Hürmasonluk her birimizin koruması, katkısı veya çalışmasıyla, hiç bir Akademinin kendi başına […]