Monthly Archives: October 2006

Sembolizmayı Anlamak

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

“…Sembolizma ile gerçekten neyi kastettiğimizi anlayabilmek için Ortaçağlara dönmek gerekir. Ortaçağ ve Rönesans düşünürleri ağaç, güneş, ay, sayılar, rüyalar gibi doğal anlamı olan bir sembolle, kişisel ya da kolektif bir düşünceyi, bir gücü algılamaya veya anlatmaya çalışırlardı… Tüm dünya bir kitaba dönüşmüştü, sembollerin anlamım bilen, tekris (inisiye) olan seçkin kişiler Doğa’nın kitabım okuyabilirlerdi…” The Cornerstone […]