Monthly Archives: May 2006

Chatter Katedrali : Yeryüzünden Gökyüzüne

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

İngiltere’de, Cornerstone Akademik Masonik Araştırma Merkezi’nin organize ettiği konferans dizisinden, Enstitü’den izin alınarak çevrildi. Chartres Katedrali, 11 ve 12. yüzyıllarda Yunan klasiklerinin Araplar tarafından Latince’ye çevrilerek Endülüs’ten, Pirene’ler üzerinden Fransa’ya sokuldukları, Aristoculuk ve Neo-Platonizm’in Hıristiyan dogmatizmine karşı entelektüel düşünceyi etkilediği yıllarda, Gotik stilde, inşa edildi. Operatif Masonları taçlandıran bu yapı Romanesk Kilise mimari çağım kapatmış, […]