Monthly Archives: December 2002

Masonluğun Ana İlkelerinden TOLERANS Hoşgörü Değildir

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

HOŞGÖRÜ Eski dilde, müsâmaho etme, hoş görme, dikkatsiz, kayıtsız davranma anlamlarına gelen “tesâmuh* sözcüğü, cömertlik, eliaçıklik, iyilikseverlik anlamındaki “semahat” sözcüğünden, bu sözcükten de sonradan “müsamaha” sözcüğü türetilmiştir. Develioğlu’nun lügatinde müsamaha’nın karşılığında ; “görmezliğe gelme, göz yumma, hoş görme; aldırış etmeme; savsaklama” tanımlaması gelmektedir. 1959 yılında yayımlanan Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğünde, hoşgörü sözcüğü halâ yer […]