Monthly Archives: February 2001

Tampliye Şövalyelerinin Mirasçısı Rodos Şövalyeleri ve CEM SULTAN

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Fatih Sultan Mehmed’in oğullan arasında başlayan taht kavgasının sonucunda II. Beyazıd tahta geçti. Taht kavgasında yenilen Cem, 20 Tem­muz 1482’de, daha önce sığmma koşullarım görüştüğü Rodos St. Jean Şö­valyelerine sığındı. Kendisini yarı çıplak vaziyette, iki yardımcısı ile bir­likte, Rodos Şövalyelerinden Kastilyalı Büyük Prieur gemisiyle Rodos li­manına getirdi. Yanında tek getirdiği eşya İmparatorluk mührü idi. Kas- […]