Monthly Archives: November 2000

FREEMASONRY UNIVERSAL, Kent Henderson & Tony Pope TÜRKİYE BÖLÜMÜ (1)

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

İlginç bir yeni yayın: Türkiye Hür ve Kabul edilmiş Masonları Büyük Locası: Kuruluş: 1909 Kaynak: Fransa, İngiltere, İskoçya & başkaları. Adres…….. Telefon…….. E-posta: [email protected]® Web sitesi: www.mason.org.tr Loca sayısı: 175; Üye sayısı: 11.900 Ritüel: Türk ritüeli Yayınlar: Tüzükler Dergiler: Tesviye, Mimar Sinan Tarih: 1738’den önce Türkiye’de, muhtelif Avrupa kökenli locaların bulun­duğu belgelenmiştir. 1748 yılında, I. […]

BEYOĞLU’NDA MASON LOCALARININ ADRESLERİ (1862 -1975)

in Celil LAYİKTEZ Yazıları

Bu yazı özellikle P. Muh. Ziya Umur K.imizin konuşmalarından Yapı ve Kredi Bankasının “Beyoğlu” sergisi dolayısıyla derlenmiştir. İngiltere Bölge Büyük Locasının tahsis töreni 24 Haziran 1862 günü İngiliz Sefarethanesinde olmuş, daha sonra Bölge Büyük Locası “Aşmalı Mescit, Pera” adresinde toplantılarını tertip etmiştir(4). 1871 yılında Grand Orient de France’a bağlı dört Loca ile Grande Oriente d’İtalia’ya […]